דף הבית אקדמיה נהלים 2015-16

נהלים 2015-16

הנחיות ונהלים -  האקדמיה לכדורעף הפועל כפר סבא


כללי
1.    ללא קשר לתקופת האימון אין הנחות על תשלום עבור רישום, ביטוח וציוד חובה.
2.    במקרה של הפסקת פעילות יחול ההחזר על תשלום דמי החבר בלבד החל מהחודש הקלנדרי שלאחר הודעת הפרישה (לא יוחזרו תשלומים עבור רישום, בטוח וציוד חובה).
3.    החל מהראשון לאפריל בכל עונת ספורט, לא יינתנו החזרים בגין פרישה למעט שחקן שנפצע כפי שיפורט בהמשך.

תשלומים
1. כל שחקן ישלם דמי חבר, דמי ביטוח, דמי הרשמה וציוד חובה בסכומים כפי שיפורסמו במשרדי המועדון, באתר המועדון ובכל פרסום אחר וזאת בהתאם להחלטת ההנהלה, בכל עונה.
2. את התשלום ניתן לפרוס עד ל 10 תשלומים ומלבד כשהתשלום האחרון יהיה עד לשני ביולי בעונת הפעילות.
3. שחקן שהחל להתאמן עד 15 לחודש (כולל), ישלם עבור חודש מלא.
4. שחקן שהחל להתאמן בין 16-23 לחודש (כולל), ישלם 50% מתשלום דמי החבר עבור חודש זה.
5. שחקן שהחל להתאמן בין 24-31 לחודש (כולל), ישלם 30% מתשלום דמי החבר עבור חודש זה.
6. שחקן (באישור המאמן/ת) מתאמן פעם בשבוע במקום פעמיים בשבוע ישלם 65% מדמי החבר  החודשיים.
7. שחקן (שבאישור המאמן/ת) המתאמן פעמיים בשבוע במקום שלוש פעמים ישלם 80% מדמי החבר.
8. שחקן (שבאישור המאמן/ת) מתאמן פעם בשבוע במקום שלוש פעמים ישלם 50% מדמי החבר.
9. שחקן שנפצע ונעדר עד שבועיים ברציפות, לא יקבל החזר. מעבר לשבועיים יקבל החזר להמשך ההשבתה עם הצגת אישור מרופא (לא מקבלים לשבועיים ראשונים).


נוהל "שחקן פורש"
שחקן שיביע רצון לפרוש מפעילות במועדון ימלא טופס "שחקן/ית פורש/ת" בו יצויינו פרטי השחקן, הקבוצה, המאמן, מועד תחילת הפעילות בעונה הנוכחית ומספר שנות פעילות בכלל.
בטופס תפורט הסיבה לפרישה.
הטופס יימסר למאמן, הלה יעיר הערותיו וימסרו לרכז השכבה.
רכז השכבה יעיר אף הוא את הערותיו לאחר שישוחח עם השחקן ו/או הוריו.
לאחר מכן יועבר הטופס להנהלת המועדון.
נוהל זה מחייב את כל קבוצות האקדמיה.
לקבלת טופס שחקן פורש יש לפנות למזכירות המועדון.


בקשה למתן הנחה בדמי חבר
תשלומי דמי החבר  מהווים בסיס (לא רק) למימון הוצאות האקדמיה (שכר מאמנים, הסעות, ציוד שיפוט וטפסי שיפוט, השכרת אולמות והוצאות רבות נוספות).
הנהלת האקדמיה קבעה כי באופן כללי לא תינתן הנחה בדמי החבר למעט מקרים חריגים בלבד וזאת לאחר מילוי טופס מתאים, המצאת מסמכים מלווים התומכים בבקשה ולאחר ששולמו לפחות 50% מדמי החבר השנתיים.
טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יועברו לבדיקת חברי ההנהלה שישבו כ"ועדת חריגים" ובהתאם להחלטתם יקבע התשלום הסופי.

ללא קשר עם הנ"ל החליטה ההנהלה כי במידה וישחקו באקדמיה שני אחים/יות תינתן על הילד השני הנחה בשעור 10% מדמי החבר השנתיים (הנמוך מהשניים), על כל ילד נוסף תינתן הנחה בשעור 15%.
בכל מקרה לא תינתן הנחה על דמי רישום, בטוח, קניית ציוד וכו'.

לקבלת טופס בקשה להנחה יש לפנות למזכירות המועדון.


כיסוי ביטוחי – חוק הספורט
-    המועדון עורך ביטוח בהתאם לחוק הספורט באמצעות מרכז הפועל/געש סוכנות לבטוח ע"י איילון חב' לבטוח בע"מ.
-    הכיסויים, סכומי הביטוח וההשתתפות העצמית מפורטים בטופס הביטוח.
-    במקרה של פציעה יש למלא טופס תביעה, להחתים את המועדון ולהעבירו לגעש סוכנות לבטוח. בהמשך יהיה על התובע להעביר מסמכים רפואיים וחשבוניות.
-    שאלות בנושא הבטוח ניתן לפנות למזכירות המועדון.

 
נוהל טיפול בשחקן שנפצע באימון/משחק
במקרה של פציעת שחקן/שחקנית במהלך אימון/משחק ובמידה והנ"ל זקוק לטיפול רפואי מיידי, יש לנהוג כדלקמן:
1.    בשעות בהן מרפאת קופת חולים פתוחה, ייגש לטיפול ובדיקה במרפאה.
2.    בשעות בהן מרפאת קופ"ח סגורה יפנה השחקן למרפאת "ביקור רופא" שברח' טשרנחובסקי 16 כ"ס (בסמוך לבית המשפט בכניסה לעיר) בלבד כשהוא מצויד בכרטיס קופת חולים.
מרפאת "ביקור רופא" פועלת בשעות כדלקמן:
ימים א-ה: 19:00-23:00  
שישי/ערב חג: 16:00-24:00
שבת/חג: 10:00-14:00, 16:00-24:00

יש להמציא למועדון את חשבונית החיוב של "ביקור רופא" והשחקן יזוכה בסכום החיוב. במידת הצורך יופנה השחקן ע"י "ביקור רופא" לחדר מיון ובמקרה שכזה לא יהיה חיוב ע"י חדר המיון.
מי שלא יפעל לפי האמור לעיל לא יקבל החזר כספי בגין ההוצאות.
במקרה של פגיעת ראש יש לפנות מייד לחדר מיון/להזעיק אמבולנס וליידע מייד את מזכירת המועדון ולמלא טופס פציעה.

 
ביטול אימונים
כמדיניות המועדון לא יבוטלו אימונים במהלך השנה למעט מקרים חריגים דוגמת פעילות בחגים, ימי שבתון, ימי אבל וכו' (הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אי קיום אימון בעקבות ארועים חריגים).
במידה וניתן יהיה לקיים אימונים בערבי חג - אלה יתקיימו כרגיל.
מכל מקום שעות האימון החסרות יושלמו לשחקנים במועדים אחרים לרבות בקיום טורנירים, מבדקים וכו' (שלא בשעות האימון הרגילים) ואלה יהיו ללא תשלום נוסף.
מספר פעמים בכל עונה מוזמנים ומצטרפים ספורטאי האקדמיה יחד עם מאמניהם לחזות במשחקי ליגות על (גברים ונשים) המתקיימים בשעות פעילות האימונים, ופעילות זו נחשבת כאימון צפייה לכל דבר ועניין.